Skadelig prostitusjonsforbud

Det er på tide å gi de prostituerte de samme rettighetene som andre arbeidstakere og innse at de største problemene prostituerte møter kommer av fordømmelsen fra samfunnet, sier Ida Hansen til Hordaland FpU. Under helgens Fremtidskonferanse fikk FpU blant annet besøk av doktorgradsstipendiat i filosofi Ole Martin Moen. Moen kunne fortelle at prostituerte i dag…

Aksjonerte mot bybane-fest

Tirsdag den 22. juni kl 12:00 ble Bybanen åpnet og det ble feiret med brask og bram. Høytidelighetene hadde en prislapp på 2,2 millioner kroner. Byens bilister må ikke bare betale for selve trikken, de må også betale en tredjedel av den såkalte ”Bybanefesten”. Det tilsvarer 600 000 kr, eller 80 000 passeringer i bompengeringen….

Hvor går pengene?

Norge har et av verdens høyeste skatte- og avgiftsnivå. Likevel er forsvaret vårt svakere enn noen gang, og det står en kvart millions mennesker i helsekø. – Dette er uakseptabel! sier Tristan Dupré, politisk nestformann i Bergen FpU. – Det er stort sett kun byråkrater og ’forstå-seg-påere’ som har oversikt over hva penge våres faktisk…

Bli med Hordaland FpU til Danmark!

Helgen 17.-19. september reiser Hordaland FpU til Ålborg. Målet med turen er å starte skoleringen til valget i 2011. Hordaland FpU har mange aktive medlemmer, men vi trenger fler! Derfor har fylkesstyret vedtatt å arrangere tur til Danmark helgen 17. – 19. september. Vi vil ha et fullspekket program med dyktige foredragsholdere, og mye sosialt…