Tollens forbannelse

Det nye statsbudsjettet legger opp til fortsatt bruk av toll som handelshinder. FpU-politikeren Ida Hansen mener det er på tide at de rødgrønne legger fra seg den proteksjonistiske tankegangen sin og klatrer ut av steinalderhulene en gang for alle.

Nei til hjemmesoning!

FpU har tidligere uttalt seg skeptisk til at straffedømte skal få sone i eget hjem. Det er en reduksjon av straff, gir et “klasseskille” i soningen, og det er for fritt. VG-nett melder i dag at FpU fikk helt rett, og at justisminister Storberget som vanlig tar feil.