Ber om redusert avgift for forbedring av karakterer

Hordaland FpU har i helgens budsjettsamling med fylkestingsgruppen bedt om at en satsing for neste år skal være å endre avgiftsordningen for å gå opp til privatisteksamen.

Dersom en ønsker å ta opp igjen fag fra videregående skole ved selvstudium, koster eksamen i dag 730,- kroner. Mange må etter endt videregående utdanning erkjenne at de ikke har karakterene som skal til for å ta den utdanningen de ønsker.

Hordaland FpU ber derfor moderpartiet om å ta initiativ til en modell der store deler av beløpet refunderes dersom elevens karakter blir forbedret. Det er god måte å senke terskelen for å ta opp igjen fag.

For å komme inn på fag som medisin trenger man i dag 6 i alle fag, pluss ekstrapoeng. Elever som gikk ut med lavere karakterer, men som i ettertid blir motivert til å gjøre en innsats for å ta slik utdanning må gjerne ut med over 10.000 kroner for å realisere drømmen. At folk velger å ta høyere utdanning er en bra ting, og  vi ser det som et godt incentiv til å rette på karakterene ved å refundere noe av avgiften for de som får bedre karakterer når de er klare for det. Dette vil føre til at egeninnsatsen styrkes for de som går opp til privatisteksamen, og at flere vil få muligheten til å ta høyere utdanning.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized