Nei til hjemmesoning!

FpU har tidligere uttalt seg skeptisk til at straffedømte skal få sone i eget hjem. Det er en reduksjon av straff, gir et “klasseskille” i soningen, og det åpner for nye kriminelle handlinger. VG-nett melder i dag at FpU fikk helt rett, og at justisminister Storberget som vanlig fikk feil.

I følge VG-nett har en 29-åring i husarrest for grov narkotikakriminalitet drevet storstilt salg av narkotika fra sitt eget hjem under soning.

Den utvidede bruken av husarrest som straff var en del av en rekke mindre gjennomtenkte tiltak for å få ned soningskøene. Sammen med å slippe kriminelle ut av fengsel før tiden skulle hjemmesoning sørge for at alle som ventet på soning skulle få komme i gang.

Rehabilitering er en viktig del av kriminalomsorgen. Det er likevel ikke greit at preventiv effekt og straff skal forsvinne fordi kjeltringene skal tas på med silkehansker! Hjemmesoning å øke soningsstandarden for de aller fleste, en standard som allerede er alt for høy – nærmest luksuriøs. Denne saken viser en gang for alle at å gi kriminelle en høflig hentydning om at de får holde seg hjemme i noen måneder ikke er tilstrekkelig. Konsekvensene av kriminelle handlinger skal svi, ikke legge til rette for nye kriminelle handlinger som det har gjort i dette tilfellet.

Kriminelle skal få straff som fortjent. Det er fengsel, ikke noen ukers portforbud.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized