Årsmøte vel gjennomført

Lørdag 29.november avholdt Hordaland FpU årsmøte. Her ble det valgt nytt styre og diskutert god FpU-politikk, samt trukket opp retningslinjer for fykeslagets virksomhet for det neste året. Det nye i styret ønsker å bruke sitt engasjement for å kjempe for et mer liberalistisk Hordaland og ikke minst Norge.

Det ble blant annet vedtatt at Hordaland FpU skal fokusere enda mer på verving av nye medlemmer. ”Vi skal besøke alle videregående skoler i fylket, og vi gleder oss til å snakke politikk med ungdommene her i Hordaland”, sier Eskil Moen som ble gjenvalgt som formann i fylkeslaget.

Nyvalgt første nestformann Tristan Dupré fremholder at Hordaland FpU skal satse stort på å bli mer synlig i media og flinkere til å diskutere nye politikk. ”Vi er lei av at sosialistene tror de vet best hva mine penger skal brukes til.” poengterer Dupré.’

Følgende styre ble valgt:

Formann Eskil Moen

Første nestformann Tristan Dupré

Andre nestformann Fredrik Borgstein

Kasserer Gerhard Nærheim

Studieleder Tommy Lund

Styremedlem Odd Vegard Paulsen

Styremedlem Bjørn Knudsen

Styremedlem Silje Nesheim

Styremedlem Christoffer Rokkones

1.vara Helena Halkidis

2.vara Katrine Almås Hope

3. vara Sandra Kiil Finsås

4. vara Martha-Linn Maraas

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized