Tillitsmannskonferansen 2011

I tråd med lang tradisjon ble det også dette året arrangert tillitsmannskonferanse for FpU’s nye håpefulle. Helgen 15-16 januar reiste fem representanter fra Hordaland til Oslo for å oppleve noe av det beste FpU har å by på. Begge dagene ble tilbrakt på partikontoret der vi fikk innføring i alt som trengs for å bli en god tillitsvalgt. Jeg ble veldig overrasket over hvor m

Helena, Silje og Sandra
Aksjon mot datalagringsdirektivet

ange politisk engasjerte ungdommer som hvert år velger å melde seg inn i Norges desidert beste ungdomsparti. Rundt 100 nye tillitsvalgte satt med lysende øyne da ordførerkandidat i Stavanger, Trond Birkedal holdt foredrag om hvorfor man skal bry seg om politikk. En bedre avslutning på konferansen kunne man umulig fått. Det ble også holdt foredrag av sentralstyret og gamle FpU’ere, blant annet Siv Jensen som fikk stående applaus for hennes tale om sin tid i FpU. Utenom fantastiske foredrag ble det også avholdt en quiz der Hordalands representanter gjorde det sterkt. Til tross for manglende kunnskaper om Ove Vanebos juleferie ble det en sterk 2. plass til «Team Hansa».
Som ny tillitsvalgt med liten erfaring fra politikk og organisasjonsarbeid, føler jeg at disse to dagene har gitt meg god kunnskap som jeg kan ta med inn i valgåret. Tillitsmannskonferansen er en fantastisk mulighet til å lære om organisasjonskultur og møte andre liberalister.
Avslutningsvis vil jeg henvise til Ove Vanebos oppsummering av helgen;
”Tillitsmannskonferansen var veldig suksessrik med mange gode tilbakemeldinger. Vi må satse på at vi fortsetter denne tradisjonen og at mange engasjerte ungdommer kommer hit i 2012 også!”

Silje Nesheim
Styremedlem Hordaland FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized