Ikke ta frivilligheten ut av bistanden!

Det er et tankekors at den mest effektive bistanden, leveres av de organisasjonene med størst grad av privat finansiering og frivillige aktivister. Norsk Folkehjelp og Leger Uten Grenser er begge gode eksempler på dette. Og motsatt ende; Røde Kors som på Kapitals oversikt over formålsgrad kom på absolutt jumboplass, hvor Kapital kom frem til at Røde Kors gikk i minus på 49 kroner per hundrelapp de samlet inn.

Det er ikke så rart når selv Røde Kors-gateselgere troner på lønnstoppen i sitt segment, for ikke å snakke om lønnen til både generalsekretæren og lobbyistene i PR-avdelingen. Røde Kors Norge har alene et tosifret antall som jobber kun med myndighets- og mediepåvirkning. Hvor alle får klekkelig betalt for sine gjerninger i det godes tjeneste.

Samtidig som vi vet at den mest effektive bistanden, er den som kommer fra organisasjoner som stilles til veggs av idealistiske støttespillere på årsmøter, som ettergåes i detalj av uavhengige medier og som må svare på kritiske spørsmål fra potensielle givere, tvinger de rødgrønne det norske folk til å være med på et giverrally som av flere blir karakterisert som direkte destruktivt for mottakerne. Av de pengene som ikke renner vekk i korrupsjon, soses vekk en stor andel i å drifte rene feriekolonier for norske antropologer og bedrevitere. Veier bygges og teknologi eksporteres. Nordmennene drar stolt hjem. Veiene vi vestlendinger med glede ville tatt i mot, står brakk i mottakerlandet – lokalbefolkningen føler verken eierskap eller behov. Trålere blir til rustholker fortere enn NORAD greier å si «mer penger», fordi lokalbefolkningen foretrekker den arbeidsintensive metoden som gir jobb til hele landsbyen, heller enn at halvparten flyttes ut i arbeidsløshet.

Noe av det flotte med nødhjelp og bistand er idealismen, frivilligheten. Det er 12-åringene som baker lussekatter for vennskapsskolen i Colombia, det er seniorlaget som går dør-til-dør for barnehjemsbarna i Hviterussland. Det er vanlige folk som strekker en hånd i solidaritet og med omtanke til et annet folk i nød og elendighet. Ikke drep frivilligheten, og gjør bistand om til en karrierevei. La frivilligheten leve!

Tristan Dupré

1. nestformann

Hordaland FpU

Innlegget er på trykk i den nåværende utgaven av byavisen

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized