Styrets årsmelding for 2011

For perioden 27.11.2010 – 26.11.2011 Styret Styret har i perioden hatt følgende sammensetning Formann: Eskil Moen Politisk nestformann: Tristan Dupré Organisatorisk nestformann: Fredrik Borgstein Kasserer: Gerhard Nærheim Studieleder: Tommy Alexander Lund (27.11.2010 – 18.9.2011) Bjørn Siem Knudsen (18.9.2011 – 26.11.2011) Styremedlemmer: Odd Vegard Paulsen Silje Nesheim Christoffer Rokkones Bjørn Siem Knudsen (27.11.2010 – 18.9.2011) Helena…