Resolusjonsforslag: Trygdereform

Resolusjonsforslaget skal behandles av Hordaland FrPs fylkesårsmøte den 11. og 12. februar Sosialdemokratiets generøse trygdepraksis er ikke bærekraftig. Aldri har flere nordmenn stått utenfor arbeidslivet, og med en stadig aldrende befolkning blir det stadig tydeligere at innstramminger er nødvendig. Ofte får man se rapporter om omfattende trygdemisbruk, og mennesker som får langt mer utbetalt i…

Resolusjonsforslag: Liberaliser Plan- og Bygningsloven

Resolusjonsforslaget skal behandles av Hordaland FrPs fylkesårsmøte den 11. og 12. februar Plan og Bygningsloven (PBL) regulerer hver minste detalj av hvordan privat eiendom kan benyttes. Detaljer som bredde, dybde, høyde, form, farge, antall vinduer, bygningsmaterialer, romstørrelser, dørbredder, oppvarmingsteknologi og hvilken side av bygningen døren skal vende mot mener myndighetene at det er deres jobb…

Resolusjonsforslag: Kulturens egenverd

Resolusjonsforslaget skal behandles av Hordaland FrPs fylkesårsmøte den 11. og 12. februar Alle støtteordningene for mislykkede kunstnere og andre kreative sjeler er en trussel for det frie kulturlivet. Det formelig flommer over av ulike støtteordninger og utbetalinger fra statlig, fylkeskommunalt og kommunalt hold til kulturpersonligheter som ikke evner, eller ønsker, å tilby et produkt forbrukerne…

Resolusjonsforslag: Et moderne forsvar

Resolusjonsforslaget skal behandles av Hordaland FrPs fylkesårsmøte den 11. og 12. februar Det norske forsvaret står ovenfor enorme utfordringer. Skiftende regjeringer har stadig rustet ned vår forsvarsevne, og nedbyggingen av forsvaret gjør norske interesser sårbare. Norge må se fremover, og innse at det kan komme en tid der vi må forsvare våre økonomiske interesser i…