Russetid med god samvittighet!

Russetiden er over og ungdommene må legge fra seg flaska og russeluen til fordel for papir og blyant. Festing og soving blir erstattet med timevis med pugging og lesing. Eksamen står for døren og det forventes knallhardt arbeid fra ungdommene. Men kunne dette blitt løst på en annen måte? Ja, mener Fremskrittspartiets Ungdom. I alt…

Regjeringen svikter de syke

Ser man på hvordan den rødgrønne regjeringen forvalter våre skattepenger så kan man begynne å undre. Det som burde være en selvfølge er ikke lenger det.

Mobbingens pris

Fleire gonger har det skjedd at det er mobbeofferet som må bytte skule fordi skulen ikkje tok grep om saka. Med ein slik politikk vert ikkje offeret i varetatt på ein god måte. Slik vil ikkje me i Framstegspartiets Ungdom (FpU) ha det!