Nytt styre i Bergen FpU

Bergen Fremskrittspartiets Ungdom arrangerte årsmøte forrige helg, hvor det ble valgt nytt styre og lagt ambisiøse målsetninger for lokallaget.

Skolebesøk på Voss

Paneldebatt og valgtorg stod på programmet da Hordaland Fremskrittspartiets Ungdom besøkte Voss videregående skole og Voss gymnas denne uken. Torsdag den 27. september arrangerte to av de videregående skolene på Voss skolebesøk, hvor alle stortingspartiene var representert. Sentralstyremedlem og 1. nestformann i Hordaland FpU, Tristan Duprè, representerte Fremskrittspartiet i paneldebatten. Duprè fremla gode forslag til…