Senterpartiet på kollisjonskurs

-Senterpartiets usmakelige nasjonalisme er ikke annet enn ødeleggende, skriver lokallagsformann Sara Økland i dagens utgave av Fanaposten. Liberalisering av det norske landbruket og en betraktelig senkning av tollmurene er høyst nødvendig for å redusere fattigdom.

Senterpartiets Kjersti Toppe uttalte til Fanaposten den 20. november 2012 at hun er oppgitt over oppstyret det har blitt av de økte tollsatsene for importering av ost til Norge. Den rød-grønne regjeringens avgjørelse blir selvsagt møtt med null forståelse i kriserammede EU-land. Toppe anser det altså som overraskende at det vekkes misnøye når fattige land ikke får handle med Norge, selv når resten av verden forstår at frihandel er den desidert beste løsningen på fattigdom? La meg gjøre det helt klart, økte tollsatser vil verken bidra til å stimulere til mer mangfold av ost i butikkene eller bidra med å bekjempe fattigdom. Senterpartiets usmakelige nasjonalisme er ikke annet enn ødeleggende!

Senterpartiet er uten tvil det det partiet som oftest har gitt meg en flau smak i munnen de siste ukene. Navarsetes utskjelling av partiets ungdomsleder, Ola Borten Moes kameraderi, Senterungdommens kalender, og nå deres avstand fra allmennfaglig kunnskap, er med på å underbygge mitt standpunkt om at Senterpartiet hører fortiden til. Det har aldri før vært et så sterkt behov for en borgerlig regjering. Ja, selv Fremskrittspartiet har en landbrukspolitikk. Liberalisering av det norske landbruket og en betraktelig senkning av tollmurene er høyst nødvendig. Senterpartiet kan fortsette med å leve i sin egen boble, men deres feilslåtte politikk skal ikke få sette håndbrekk på U-landenes muligheter til en bedret hverdag, økt sysselsetting og en spirende økonomi! Frihandel reduserer fattigdom. Utvilsomt.

Senterpartiets parlamentariske leder, Lars Peder Brekk, uttrykket nylig at han er bekymret for utviklingen i Europa. Det er vi alle. ”Også for norsk politikk er det avgjørende at vi forstår hva som skjer rundt oss. I land ikke langt fra oss. Land som står oss nært”, siteres Brekk på Senterpartiets nettside. Samtidig som Brekks’ uttalelser ble lagt på bordet, ble landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kastet ut da han var på omvisning i den nyåpnede Mathallen i Oslo i forrige måned. Årsaken var nettopp en diskusjon om import av ost. Tilfeldig? Nei. Det er Senterpartiet som ikke forstår hva som skjer rundt dem!

Den europeiske bondeorganisasjonen, Copa Cogeca, er meget kritisk til den rød-grønne regjeringens avgjørelser som uten tvil skaper betydelig uro i markedet. Organisasjonens generalsekretær, Pekka Pesonen, går så langt at han kaller de norske tollendringene for ”uakseptable”. Copa Cogeca har som formål å motarbeide alt som hindrer handel, noe norske tollmurer gjør. Jeg er ikke begeistret for at norsk handelspolitikk er synonymt med usolidarisk.

“Me har eit etisk ansvar for å produsere meir mat i Noreg, i ei verd der matmangel og svolt er eit stadig veksande problem”, sier Senterparti-lederen. Navarsete sier det er matmangel i verden. Dette er faktisk feil. Sult skyldes ikke matmangel, men fattigdom. Frihandel reduserer fattigdom. Vekst i landbruket i fattige land er mye mer effektivt i kampen mot fattigdom enn alle andre tiltak. Veksten i matproduksjon bør være i fattige land, der det er et enormt potensial for å øke avlingene på bærekraftig vis. Det er det ikke i Norge, hvor landbruket står for ca. 30% av klimautslippene. Senterpartiet er så absolutt på kollisjonskurs med både fakta, egen politikk og sunn fornuft.

Forresten, Kjersti Toppe, nevnte jeg at frihandel reduserer fattigdom?

Leserbrevet var på trykk i Fanaposten fredag 23. november 2012

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized