Retten til å dø!

Retten til å dø

Vi snakker ofte i politikken om kva ein har rett til og ikkje. Men kva burde være opp til deg sjølv å bestemme? Er det du eller staten som bestemmer om du skal ta deg ein sigarett? I prinsippet er de fleste enig i at du bestemmer over ditt eget liv, og kan ta deg ein sigarett om du ønsker det. Når spørsmålet om aktiv dødshjelp kjem opp, blir det meir diskusjon. Ein forstår ofte tankegangen. Men om man bestemmer over eget liv, er det ikkje då og rett til å bestemme og dø? Aktiv dødshjelp er blant annet innført i Nederland og Oregon (USA). I Nederland sier statistikken at ca 2 % av all død er fra aktiv dødshjelp. Men til sjuande og sist, kven bestemmer? Hadde eg fått ei melding når eg om at eg hadde toppen et år igjen og leve, men det ville blitt et veldig smertefullt år, kan det være at eg hadde valgt aktiv dødshjelp. Selvfølgelig er det ein skummel tanke, at man kan gå på sjukehuset å få ei sprøyta. Aktiv dødshjelp vil alltid være siste utvei, og meininga bak er jo selvfølgelig å spare folk for unødvendige smerter. Per dagsdato er FpU og FrP de einaste partia som er for aktiv dødshjelp. Bakgrunnen for å støtte aktiv dødshjelp er at kvar menneske skal ha rett til å bestemme over eget liv. Er dette galt? Er det galt å akseptere et menneskes ønske? Er det galt at et menneske skal bestemme over eget liv? Nei, seier FpU. Nordhordland FpU er for Aktiv Dødshjelp, og vil ikkje stoppe med saken før alle har rett til å bestemme over eget liv.

Chris Farestveit, Formann, Nordhordland FpU

Innlegget stod på trykk i Nordhordland, lørdag 24. november 2012.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized