Tidlig leggetid for gamle løsninger

I Norge påberoper vi oss å være verdens beste land å bo i. Vi er landet som flyter over av melk, honning og sist men ikke minst: olje. Men er Norge egentlig verdens beste land å bli gammel i?

De som bygde Norge blir dessverre ikke tatt ordentlig vare på. Eldre blir behandlet som barn med fastsatte leggetider så tidlig som klokken 19:00 (rett etter barne-tv), og får ikke alltid dusje oftere enn en gang hver tredje uke.

Fremskrittspartiet står fast på at våre eldre ikke skal pakkes inn i allerede overfylte eldrehjem som ikke en gang holder den samme kvalitetsmessige standarden som norske fenglser. En av Fremskrittspartiets mange løsninger er å åpne for å likestille private og offentlige sykehjem når det kommer til finansieringen. Når bestemor må på et eldrehjem vil jeg at hun skal fritt kunne velge ikke bare hvor hun skal bo, men når hun skal legge seg, hva hun skal spise, når hun skal dusje og for øvrig alt annet hun skulle ønske å foreta seg.

Bergensavisen skriver den 06.12 at nesten 200 eldre bergensere må bo på dobbeltrom med fremmede. Større bevilgninger blir lovet, men alt for lite er blitt gjort. Problemstillingen her er ikke det kommunale styret, men mangelen på bevilgninger fra statlig hold. Kommunenes økonomi har blitt svakere hvert år siden den rødgrønne regjeringen fikk makten i 2005. Eldreomsorgen trenger en stadig større bit av ei kake som blir mindre og mindre i forhold til alle oppgavene som skal løses.

«Tall som BA har fått tilgang til viser at langt fra alle som ønsker det, får enerom. Av byens 2213 sykehjemsbeboere må 72 med langtidsplass dele rom. 124 pasienter på korttidsavdelinger må også bo sammen på dobbeltrom.» – http://www.ba.no/nyheter/article6382649.ece

Leder av Eldrerådet Inger Johanne Knudsen sier at kommunen ikke innfrir verdighetsgarantien, og at politikere ikke bør akseptere en annen standard enn de ville ha enn det de aksepterer for seg selv. Det er tydelig at det ikke er tilfellet. Et godt steg på veien vil være å opprette et eget Eldreombud som skal sikre at eldres rettigheter ivaretas, og at verdighet og kvalitet alltid står i sentrum.

Fremskrittspartiet vil ta eldrebølgen på alvor. Vi vil ha en varm, valgfri og verdig eldreomsorg hvor hvert individ for sine behov ivaretatt. FrP mener det er et offentlig ansvar å sikre en verdig eldreomsorg, og dette tilbudet skal på ingen måte begrenses av at man lever i en kommune med dårlig økonomi. Det er like vanskelig å opprettholde en god eldreomsorg ved dårlig økonomi, som det er å gå på butikken uten penger. Nettopp derfor mener vi at pengene skal følgee hver enkelt bruker til det offentlige eller private behandlingstilbudet den enkelte velger. Et annet viktig poeng i denne debatten er at eldre betaler fra sin egen pensjon til det eldrehjemmet de blir plassert på. Det burde være en selvfølge at når man betaler for et produkt, skal man i det minste få velge produktet.

Theodor Helland, Bergen FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized