FpU klare til å ta tilbake Osterøy!

Fylkesstyret ligger ikke på latsiden, og har i dag vært på Osterøy for å opprette lokallag. FpU har tidligere hatt lokallag på øya, og hadde over 50% oppslutning her i skolevalget i 2009. Dette er derimot svakt sammenlignet med 2005 da FrP hadde hele 70% oppslutning i skolevalget på Osterøy.

Ved forrige valg fikk FrP “bare” 25%, og det er på tide å snu trenden. Derfor startet dagen med skolebesøk på Osterøy vgs. Her var det anledning for elevene til å komme bort å høre om hvordan Fremskrittspartiet vil gi elevene en bedre og lærerik skolegang.

Etterpå var det anledning for elevene å være med den lokale kroa før det var kurs i tale og debatt hele ettermiddagen.

På årsmøtet som gikk rolig for seg ble det holdt hilsningstaler fra både Osterøy FrPs Kim Andre Hartveit og fra fylkesstyrets Theodor Helland.

Årsmøte trakk også opp retningslinjer for lokallagets drift. Her ble det vedtatt at det skal arrangeres en rekke medlemsmøter, skolebesøk og kurs. Årmøtet satte seg også målsetning om at Fremskrittspartiet skal ha minst like høy oppslutning ved årets valg som tidligere.

I valg av styret ble Ørjan Bakken Borge valgt til formann. Veronica Vedå ble valgt til nestformann, mens Joachim Vedå ble valgt som styremedlem.

Varaer i styret er Nils Martin Askeland og Stig Andreas Langeland.

Den nyvalgte formannen var godt fornøyd og gleder seg til å lede lokallaget inn i et av partiets viktigste stortingsvalg.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized