Standaksjon på HSH Stord

Torsdag 24. Januar møtte Sunnhordland FpU opp på stand hos Høgskolen Stord/Haugesund avdeling Stord. Grunnlaget for å sette opp stand var at Fremskrittspartiet  var invitert til debatt om skolepolitikk og lærerutdanning. FrP var representert ved stortingrepresentant Bente Thorsen fra Rogaland, som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. I debatten stilte også blant annet lederne i Rødt (Bjørnar Moxnes) og SV (Audun Lysbakken).

Interessen om FrPs skolepolitikk var stor. Studentene spurte om alt fra å legge ned lånekassen til hvordan FrP vil  gjøre læreryrket mer attraktivt.

Dette er et viktig tema for Fremskrittspartiets Ungdom, som ønsker en studentpolitikk hvor studenter blir belønnet for å yte en ekstra innsats, og ikke straffet som de gjøres idag. Vi ønsker en god lån- og stipendordning, men mener det er rimelig at den som nyter godt av en høyere utdanning selv er med på å bære store deler av studiefinansieringen. Vi ønsker derimot å sikre større valgfrihet og konkurranse med studielån, slik at studenter kan få bedre vilkår enn i dag.

FpU ønsker også å få slutt på dagens straffing av studenter som står på ekstra, som skjer ved at studenter kuttes i stipend hvis de tjener litt over 150 000 kroner i året. Vi ønsker å doble grensen for hva studenter kan tjene før stipendet reduseres.

På videregående skole vil FpU blant annet innføre valgfritt sidemål, innføre fritt skolevalg nasjonalt, ha en mer valgfri undervisning, ferdighetsdelt undervisning, ha mindre teori på yrkesfag, og stille større krav til lærere og skoleledere.

På bilde ser vi FpUs representanter, formann Kenneth Erisken Haneboe-Hemsley, og styremedlem Martha-Linn Maraas.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized