Kurs i virkelighetsøkonomi

Lørdag 26. januar kom Aman Mender fra det norske Ludwig von Mises-instituttet på besøk til Bergen FpU for å holde kurs. Her fikk vi lære om økonomi fra et alternativt synspunkt, nemlig det vi kaller den østerrikske skolen. Det var også denne skolen Anders Lange var tilhenger av da han startet Fremskrittspartiet. Kurset var til stor glede og nytte for alle deltakerne.

Det oppfattes gjerne som økonomer konstruerer kreative begreper i egenskap av å komplisere faget. Slik er det ikke med østerriksk økonomi. Her sees økonomien ut fra individers og bedrifters handlinger, og dermed ikke som et sammensurium av BNP-vekst, arbeidsledighetsvekst, prisvekst og lignende begreper med uklare måleenheter.

Det ble særlig lagt vekt på det østerrikske synet på pris som noe mer enn bare en funksjon av tilbud og etterspørsel, men som et fenomen som må observeres i praksis for å eksistere. Både tilbud og etterspørsel er her drivende, fremfor at det tones ned til kun et resultat av disse. Kort fortalt: Veien, ikke målet. Vi fikk også forklart pris som prioriteringssystem for å sikre at ressurser havner dit de anvendes best.

Inflasjon fikk også stor oppmerksomhet. Her ble det understreket at inflasjon i praksis blir en form for skatt, der staten tar verdien på pengene dine uten å røre de fysiske mynter og sedler. Mender poengterte at pengetrykking er en dårlig måte å løse kriser på, siden det skaper bobler som nødvendigvis må sprekke.

Avslutningsvis fikk vi klarlagt noen av fordelene ved bruk ekte penger som gull og sølv, fremfor penger uten forankring i virkelige verdier.

– Kurset skapte stor interesse og krevde ingen forkunnskaper. Det hele var svært godt organisert, oppsummerer Bergen FpUs kasserer Theodor Helland.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized