Skattefritt treningskort

I dag er det slik at mange arbeidsgivere tilbyr et treningstilbud til sine ansatte. Resultatet har vært redusert sykefravær, og forbedret helse og trivsel blant de ansatte. Sykefraværet har økt betraktelig under rødgrønt styre. Når Fremskrittspartiet kommer til makten har vi en betydningsfull snuoperasjon fremfor oss. Skattefradrag på trening er en av metodene vi skal…

Fjern håndjernet fra politiets egne hender

Politiets viktigste oppave er å bekjempe kriminalitet på en effektiv og god måte. Med dagens ordning har ikke politiet det handlingsrommet for å kunne sette denne tanken ut i livet. Dette løses ved å gi politiet bredere adgang til våpen mener Bjørn Siem Knudsen i Hordaland Fpu Sikkerhet Evnen til å bekjempe kriminalitet har aldri…

Vestlandsopprøret

Høyre vil ha Vestlandet fergefritt og Intercity på Østlandet. Jeg forstår at Høyre vil vinne valg, men når en faktisk planlegger å finansiere opprustningen av E39 med bompenger, så betrakter jeg dette som valgflesk. Det er veldig lett å være for når andre skal ta regningen. Et fergefritt Vestland skal etter Fremskrittspartiets oppskrift finansieres med…