Norge dårligst i Vest-Europa

World Economic Forum foretar hvert tiår rangering for infrastruktur, og publiserer resultatene i The Global Competitiveness Report. Målet er å identifisere hindringer for vekst og økonomisk utvikling. For veier ligger Norge på 84. plass, og sist av landene i det klassiske Vest-Europa. I moderne tid snakker man ikke lengre om byer, men om metropoler og…

Humor, bristende stemmer og gode argumenter

 Et tosifret antall deltok på Hordaland FpUs fjerde debattantskolering etter valget. Skoleringene gir deg verdifull kunnskap som kan brukes i næringslivet, utdanning, organisasjonsarbeid eller når du skal holde tale i din søsters bryllup. – Vi skal ha landets beste debattanter, sier nyvalgt studieleder Marte Monstad. Hordaland FpU arrangerer månedlige skoleringer i tale, skrive -og debatteknikk. Vanskelighetsgraden på de…

Tvangsreturer øker med FrP i regjering

Regjeringen viser handlekraft. I 2014 skal rekordmange innvandrere som har fått avslag om asyl bli tvangsreturnert. Dette gleder Hordaland FpU, som mandag 20. januar delte ut løpesedler om endringene Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for i Justisdepartementet. Det er full kork i det norske asylsystemet. Hver tredje beboer på norske asylmottak har fått avslag om opphold og har dermed utreiseplikt…

Høyere utdanning for fremtiden

I forkant av Hordaland FrPs fylkesårsmøte den 01.-02. februar skal Hordaland FpU offentliggjøre sine resolusjonsforslag. En av resolusjonene omhandler høyere utdanning: “Hordaland FrP ser med bekymring på utviklingen for høyere utdanning i Norge. Med dagens ordning der opptak til høyere utdanning avhenger av kriterier som ofte er svært lite relevante for studiet risikerer man at de som…