3 fra Hordaland inn i sentralstyret i FpU!

Denne helgen dro syv delegater og én observatør fra Hordaland til Oslo på landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom, som arrangeres annethvert år. Lørdagen var det manifestbehandling hvor Hordaland hadde flere aktive på talerstolen.  Vår egen Sara Økland stod for ett av behandlinges høydepunkter når hun forsvarte dyrs rettigheter ved å fortelle en historie om da hun…

Studiefrafall – en kjepp i hjulene for andre studenter

  Norske universiteter og høyskoler opplever et stort frafall blant sine studenter. Dette er svært ressurskrevende for utdanningssystemet og samfunnet for øvrig. Vi i Hordaland Fremskrittspartiets Ungdom mener at økte fordeler til studentene som fullfører på normert tid er mye av løsningen. Studenter blant de offentlige utdanningsinstitusjonene nyter veldig godt av et velferdsbasert utdanningstilbud som…