Velkommen til årsmøte i Bergen FpU

Innkalling til Årsmøte i Bergen Fremskrittspartiets Ungdom

Bergen FpU inviterer DEG til årsmøte den fredag 26. september fra klokken 19.00 på partikontoret i C. Sundts gate 56.

Årsmøtet er lagets øverste myndighet, og har som hovedoppgave å godkjenne årsregnskapet, vedta nytt budsjett, samt velge nytt lokallagsstyre. Møtet vil naturligvis inneholde politisk debatt, og du har mulighet for å diskutere politikk med likesinnede.

Dette er en perfekt måte til å møte andre FpU-medlemmer og kan gi en flying start for deg som går med en drøm om å bli politiker!

Etter møtet blir det sosial tilstelning på kontoret for de som ønsker det.

Dersom du enda ikke har betalt kontingenten, har du mulighet til å betale 150 kroner på møtet. Denne må være betalt for at du skal ha stemmerett på årsmøtet.

Vi håper å se deg!
Velkommen

Vil du sitte i styret?
For å sikre et topp motivert styre er det nødvendig å hente inn noen nye som kan bidra. Styrearbeid er morsomt og givende. De som blir valgt inn i styret har et særskilt ansvar for at organisasjonen fungerer og at den arbeider etter intensjonen. Ingen erfaring er påkrevd og vi trenger mange nye som vil bidra til at FrP kan gjøre et godt valg i Bergen 2015. Vil du sitte i noen av styrene kan dere ta kontakt med valgkomiten ved Christoffer Thomsen på telefon 951 35 930 eller mail ct@fpu.no

Foreslått dagsorden lokallagsårsmøte:

ANBEFALT D A G S O R D E N

ÅM Sak 01.15 Godkjenne innkalling, dagsorden og medlemmenes stemmerett

ÅM Sak 02.15 Velge møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps

ÅM Sak 03.15 Behandle styrets årsberetning

ÅM Sak 04.15 Godkjenne regnskap og revisjonsberetning

ÅM Sak 05.15 Vedta fylkeslagets budsjett

ÅM Sak 06.15 Behandle innkomne saker

ÅM Sak 07.15 Velge fylkesstyre

ÅM Sak 08.15 Avslutningstale, ved nyvalgt formann

Med liberalistisk hilsen

Styret i Bergen FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized