Bergen FpUs nye styre

Bergen Fremskrittspartiets Ungdom avholdt i går, fredag 26. september, årsmøte hvor det ble valgt nytt styre og lagt opp retningslinjer for lokallagets drift. Målene vi har satt oss skal sørge for et topp motivert, skjerpet og godt rustet styre frem mot kommunevalget 2015. 

For det neste året har Bergen FpU gått inn for å arrangere enda flere sosiale arrangementer, skoleringer, kurs, skolebesøk og aksjoner.

Styret har gjennomgått store utskiftninger. Tidligere formann, Benedicte Mørner, stilte ikke til gjenvalg, og er erstattet av fylkeslagets studieleder, Marte Joan Monstad. Joachim Fredheim er ny nestformann i lokallaget, mens Mailinn Skaftun ble valgt som kasserer. Benedicte Frøyen som ønsket å trappe ned er nå vara til Bergen FpU.

Oversikt over nytt styre:

Formann:
Marte Joan Monstad

Nestformann:
Joachim Fredheim

Kasserer:
Mailinn Rolland Skaftun

Vara:
Benedicte Frøyen

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized