Den syke fraværsgrensen

Samfunnet skal hjelpe elever med å fullføre skolen. Det skal motivere og oppmuntre elevene til å gjennomføre studiet sitt og til å få best mulige karakterer ved endt skolegang. Fraværsgrensen som går ut på at dersom en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, får vedkommende ikke vurderingsgrunnlag og vil derfor bli strøket i faget.

Denne ordningen bidrar ikke til annet enn å gjøre de svake elevene enda svakere. Den dag i dag lider mellom 15-20% av barn og ungdom mellom 3-18 år med psykiske lidelser. Fraværsgrensen bidrar til at disse ungdommen blir tvunget til å lide seg gjennom problemene sine fremfor å få hjelp. Dette gjør at begeret for hva psyken til barn og unge takler, renner over. Dette vil føre til at prosenten på antall elever som dropper ut vil ha en dramatisk økning.

Hensikten med denne ordningen er å minke antall elever som dropper ut av den videregående skole, ikke øke det. For de som går yrkesfaglig utdanning vil dette si at dersom du er borte en dag fra skolen vil du stryke i et eller flere fag.

Se for deg at du føler deg dårlig, kanskje litt forkjølet en dag eller kanskje du har spy-syken. Du burde egentlig holde sengen slik at du kan bli frisk, men neida. Med den nye fraværsgrensen har man to valg:

Nummer 1: Man kan krype ut av sengen, sette seg på bussen med spy-bøtten i hendene og smitte hele bussen. Krype opp trappene til legekontoret. Der man må sitte utenfor legekontoret sammen med 15 andre syke. Alle venter på akkurat det samme nemlig å få legeærklering fra legen på at man faktisk er syk. Samtidig sitter det en bakerst i køen som har slått armen og trenger henvisning til røntgen. Denne stakkaren må sitte å bli smittet av masse bakterier før han etter utallige timer slipper til.

Alternativ 2 er at man drar på skolen, for og ikke overstige grensen. Du tar masse smittebakterier med deg på skolen noe som forårsaker at du smitter kanskje en eller to elever. Deretter smitter de flere og til slutt ender det med at hele skolen går rundt og er dårlig. Dette vil resultere i overfylte legekontor og utslitte leger. Er det slik vi vil utforme den norske skolen? Det norske samfunnet?

FpU jobber for å fjerne denne 10% fraværsgrensen og vi ønsker heller å styrke den norske skolehelsetjeneste for å hjelpe dem som trenger det mest!

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized