Den syke fraværsgrensen

Samfunnet skal hjelpe elever med å fullføre skolen. Det skal motivere og oppmuntre elevene til å gjennomføre studiet sitt og til å få best mulige karakterer ved endt skolegang. Fraværsgrensen som går ut på at dersom en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, får vedkommende ikke vurderingsgrunnlag og vil derfor bli…