Medlemskveld med Atle Simonsen

Torsdag kl. 19 kommer FpU-Formann Atle Simonsen til Bergen for å holde kurs. Kurset holdes på vårt partikontor i C. Sundts gate 56 ute på Nordnes. Atle ble valgt som formann i Fremskrittspartiets Ungdom på landsmøte i vår. Foruten å være FpU-formann er han bystyremedlem i Stavanger, hvor han har ble innvalgt allerede i 2007….

Klar tale til bøndene

Jeg tror kanskje landbruket har godt av litt konkurranse. De fleste næringer har godt av det, og det er sjelden negativt for forbrukerne. En kan la dem velge, som med alle andre varer.

Frihet sa du?

Gerd Kristiansen i LO mener venstresiden har blitt frarøvet frihetsbegrepet. Pussig det der, for jeg tror hun skal lete lenge etter folk som assosierer frihet med janteloven og kommunisme.

3 fra Hordaland inn i sentralstyret i FpU!

Denne helgen dro syv delegater og én observatør fra Hordaland til Oslo på landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom, som arrangeres annethvert år. Lørdagen var det manifestbehandling hvor Hordaland hadde flere aktive på talerstolen.  Vår egen Sara Økland stod for ett av behandlinges høydepunkter når hun forsvarte dyrs rettigheter ved å fortelle en historie om da hun…